Bilsem Nedir ve Kimlere Yöneliktir?

Bilsem Nedir ve Kimlere Yöneliktir?

Bilsem Nedir?

Bilsem, Bilim Sanat Merkezi'nin kısaltılmışıdır. Bu merkezlerde isim yetenekli olan öğrencilere farklı isimler vererek öğrencilerin yeteneklerini daha ileriye taşımaları sağlanır. Bilim ve sanat merkezlerinin örgün eğitimde olan çocuklara alternatif olması değil, destekleyici eğitim vermeyi amaçlar. Bu sebeple Bilsem'e yerleştirilme hakkı kazanmış olan öğrenciler örgün eğitim saatleri haricinde bilim ve sanat merkezlerinde özel olarak farklı eğitimler almaktadırlar. 

Bilim sanat merkezinde bu eğitime katılabilmek için öğrenciler sınava tabi tutulur. Sınavda istenilen düzeyde başarı gösterilirse, Bilim sanat Merkezi’nin şubesine katılır.   Bilsem yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler bir sınavdan geçtikten sonra yeterli derecede puan alırsa bu eğitimi almaya hak kazanırlar.

Bilsem Sınavı Nedir? Nasıl Yapılır?

Bilsem sınavı her sene yapılan bir sınavdır. Sınav ilkokul 1, 2 ve 3 sınıf öğrencilerine yönelik bir sınavdır. Genellikle sınav tablet bilgisayarlar ile yapılır. Bilsem sınavı için aileler ve öğretmenleri en iyi yönetimin telefon ve tablet uygulamaları olduğunu ifade ediyor. Örgün eğitimde diğer bütün öğrencilerle aynı müfredatta eğitim görmüş 1 sınıf 2 sınıf ve 3 sınıf öğrencileri arasında üstün yeteneğe sahip öğrencileri belirlemeye yarayan sınav çeşididir. 

Üstün yetenekler müzik, resim ve genel, zihinsel beceri olarak üç gruba ayrılır.  Bilsem sınavları grup tarama uygulaması ve bilsem bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.  Bilsem sınavında başarı elde eden öğrenciler bilim ve sanat merkezlerinde eğitim almaya hak kazanır. Bilsem sınavına katılım sağlayan öğrencilerin sadece çalışkan olanları değil, özel yetenekleri olan öğrenciler de katılabilir.

Bilsem Sınav Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bilsem sınavına başvuru bireysel olarak yapılmamaktadır. Bilsem sınav başvurusu sınıf öğretmeni tarafından uygun görülen öğrenciler belirlendikten sonra ailelerinde onayı alınarak öğretmen tarafından yapılır. Sınıf öğretmenleri bu hassas tercihi yapabilmek için özel eğitimden geçmişlerdir.  Verilen eğitimde müzik alanında, resim alanında veya genel zihinsel beceriler alanında öğretmenlere farklı değerlendirme teknikleri öğretilmiştir.  Bu şekilde öğrenci seçim süreci hakkında yeterli donanıma sahip olmaları amaçlanmıştır.

Üstün yetenekli olan çocukların keşfedilmesi de yeteneklilerinin doğrultusunda yönlendirilmesi konusunda bizzat sınıf öğretmenleri görevlidir.  Sınıf öğretmeni yetenekli olduğunu düşündüğü öğrenciler için e-okul sisteminden başvuru işlemleri gerçekleştirir.  Başvurusu yapılan öğrenci bilsem sınavına girmeye hak kazanır.

Bilsem Sınavına Nasıl Hazırlanılır?

Bilsem ile ilk defa tanışan ailelerin merak ettiği konuların başında, bilsem sınavına nasıl başvuru yapılacağı ve çocuklarının bu sınava nasıl hazırlanacağıdır.  Bu konuda endişe edilmesine gerek yoktur. Başvuru işlemleri sınıf öğretmeni tarafından e-okul sistemi ile gerçekleştirilir. Çocukların sınava hazırlanması ise geçmiş zamanlarda çıkmış bilsem sorulara bakması ve bilsem  sorularının olduğu kitaplardan faydalanması ile olabilir. 

Bilsem sınavını diğer sınavlardan farklı kılan en büyük faktör soru yapısıdır sınavın maksadı çok bilgili öğrencileri diğerlerinden ayırmak yerine Üstün yeteneğe sahip olan öğrencilere ulaşım sağlamaktır soru yapısı da bu anlamda genel yeterliliği ortaya çıkarmak üzere hazırlanmıştır. Geçmişse senelerde yapılan sınav soru örnekleri incelendiği zaman sınav ve soru içeriklerinin devamlı değiştiğini fakat formatının aynı olduğunu görebilirsiniz.  Genel olarak 60 soru sorulmaktadır.  Tablet üzerinden olduğu için ve soruların hemen düşünülüp yanıtlanması gerektiği için sınav süresi 35 ya da 50 dakika arasında tamamlanmaktadır.  Puanlar öğrencilerin verdikleri doğru cevaplar üzerinden hesaplanır. Yanlış olan cevaplar doğru cevaplara etkisi olmamaktadır.

Bilsem Sınavı Ne Zaman Yapılır?

Bilim ve Sanat Eğitim merkezlerine yetenekli öğrenci seçimi özel eğitim ve rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her sene belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Sınav tarihlerinin geniş aralıklı olması sınava girecek olan öğrencilerin aynı gün sınava girmeyecek olmasından kaynaklanmaktadır.  Öğretmenlerin e-okul sistemi üzerinden aday göstermiş olduğu öğrenciler randevu sistemi ile aşamalı şekilde sınavlara alınır.


Bilim Sanat Merkezlerinde Sunulan Eğitim ve Aktiviteler Nelerdir?

Üstün zekaya sahip olan öğrenciler için eğitim programları onların akademik ve zihinsel gelişmelerini desteklemeyi amaçlar. Spor ve sanatsal yetenekleri olan öğrenciler için özel programlar düzenlenir. Bilim Araştırma ve projeler için öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek ve araştırma yapmalarını teşvik etmek maksatlı, çeşitli projeler ve etkinlikler yapılır.  Kişisel gelişim için ise sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları yapılır. Bilsem, öğretici olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel eğitim ve rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde özel yeteneklerin geliştirilmesi daire başkanlığına bağlı olarak hizmet sunar.  

Bilsem üst düzey yetenekli öğrencilere özel olarak tasarlanmış eğitim programları hazırlayan kurumlardan bir tanesi olan bu merkezler, yetenekli öğrencilere akademik sınırları aşma, derinlemesine düşünme, becerilerini bir üst seviyeye ulaştırma ve geleceğin liderleri olma yolunda önemli adımlar atmaları için benzeri olmayan fırsatlar sunmaktadır. Bu merkezler genç zekaları standart müfredatın daha ilerisinde bilim teknoloji, matematik ve sanat alanlarında yönlendirilir.  Bunun beraberinde sıradan derslerin ötesinde araştırma yapma projeler geliştirme ve farklı düşünceyi geliştirme ve yeni şeyler ortaya koyma imkanı sağlamaktadır.

Bilsem Eğitimi Özel Yetenekli Öğrencilere Neler Katar?

Bilsem eğitimleri çocukta yetenek alanlarının erken yaşta farkına varmasını sağlar. En üst düzeyde kullanmalarını öğretir. Ayrıca analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, bilgi ve işlem üzere düşünme, keşfetme, muhakeme etme, yeni şeyler ortaya çıkarma, yenilikçilik, bilişim okuryazarlığı, etkili iletişim ve işbirliği, çalışkanlık, sorumluluk, liderlik, azim ve metanet gibi yaşam boyu ihtiyaç duyacakları becerileri davranış tutum ve değerleri kazanmalarını ve geliştirmelerini sağlar. Özel yetenek alanları doğrultusunda çalışma disiplini ve bilimsel düşünme ile bilimsel süreç becerilerini kazanmalarını ve tüm bu bilgi tutum beceri ve değerlerle gerçek hayat sorunlarına yönelik özgün ve yenilikçi çözümler üretmelerini sağlar. Ayrıca patentli ürünleri ve araştırma projeleri faydalı modeller geliştirmelerini buluşlar yapabilmelerinde katkı sağlar.

Bilsem Sınavı Kazanılırsa Eğitim Süreleri  Ne Kadar Devam Eder?

Öğrenciler genel zihinsel yetenek alanında ilk olarak bir ya da 2 hafta süren uyum programına katılmaktadır.  Bu süreçte öğrencinin sisteme akranlarına ve danışman öğretmenlere uyum sağlanması hedeflenir. Daha sonrasında öğrenci destek eğitim programına başlamakta ve ilkokul bitene kadar öğrenci destek programına devam etmektedir. 5 sınıftan itibaren 2 sene boyunca bireysel yeteneklerini fark ettirme programı uygulanır.  Öğrencinin hangi alanına daha ilgili ve yetenekli olduğu keşfedilir.  Bu program sonrasında öğrenciler 2 yıl özel yeteneklerini geliştirme programında öğretmenler tarafından yönlendirildikleri en az iki alanda derinlemesine eğitim görmektedir.  Öğrenci lise eğitimi bitene kadar proje üretimi ve yönetimi programına devam eder. Müzik ve görsel sanat alanında bilsem'e eğitim hakkı kazanan öğrenciler ilk olarak bir veya 2 hafta süren uyum programına katılır. Bu süreçte öğrencinin programa yaşıtlarına ve danışman öğretmenlere uyum sağlaması sağlanır. Daha sonrasında öğrenci özel yeteneklerini geliştirme programına başlamakta ve bu yetenek alanında özel eğitime tabi tutulur.  Öğrenci bilsem'e kaçıncı sınıfta başladı ise, ona göre en fazla yedi sene devam etmektedir.  Daha sonra öğrenci liseden mezun olana kadar proje üretimi ve yönetimi programına katılabilmektedir. Bilsem'e yerleştirme kararı alınan öğrencilerin merkeze kayıtları veliler tarafından yaptırılır.  Kayıtlar genellikle okulların açılması yani eylül ayında gerçekleştirilir. Bilsem'in örgün eğitimi alternatif olması değil destekleyici olması amaçlanmıştır.